Natuurontwikkeling en zandwinning

Home Natuurontwikkeling en zandwinning
Zandexploitatie Schaijk B.V.

Zandexploitatie Schaijk B.V. is één van onze nevenbedrijven dat zich al sinds de jaren zestig bezig houdt met ontgrondingen. De zandwinningslocaties bevinden zich in Natuurgebied De Maashorst en hebben een oppervlakte van tientallen hectaren. Door deze zandwinning ontstaan mooie natuurlijke plassen.

Natuurontwikkeling Maashorst

Al meer dan 10 jaar zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van Natuurgebied De Maashorst. De komende jaren staat de inrichting van de Maashorstplassen centraal. 12 hectare productiebos wordt omgevormd tot rietoevers, drassig land, struweel en loofbos. Waar nu een harde grens is van open water naar bos, wordt een nieuw afwisselend en natuurlijk landschap gecreëerd. Deze natuurontwikkeling realiseren wij samen met diverse partners in opdracht van de Gemeente Landerd.

Zandexploitatie Schaijk B.V.

Zandexploitatie Schaijk B.V. is één van onze nevenbedrijven dat zich al sinds de jaren zestig bezig houdt met ontgrondingen. De zandwinningslocaties bevinden zich in Natuurgebied De Maashorst en hebben een oppervlakte van tientallen hectaren. Door deze zandwinning ontstaan mooie natuurlijke plassen.

Natuurontwikkeling Maashorst

Al meer dan 10 jaar zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van Natuurgebied De Maashorst. De komende jaren staat de inrichting van de Maashorstplassen centraal. 12 hectare productiebos wordt omgevormd tot rietoevers, drassig land, struweel en loofbos. Waar nu een harde grens is van open water naar bos, wordt een nieuw afwisselend en natuurlijk landschap gecreëerd. Deze natuurontwikkeling realiseren wij samen met diverse partners in opdracht van de Gemeente Landerd.

Bent u op zoek naar transportmogelijkheden?